Учители

Илиана Желева Желева - старши начален учител

Катя Златева Колева - старши начален учител

Диана Желева Михайлова - учител в група за ЦДО-начален етап