Еднократна помощ за ученици от 1 клас

Еднократна помощ за ученици от 1 клас

Уважаеми родители,уведомявам Ви за следното:
Всички семейства,чиито деца са записани за първи клас имат право на еднократна помощ от 300лв за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година .Средствата се отпускат независимо от доходите при условие,че децата живеят постоянно в странарта.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане"