Еднократна помощ за ученици от 1,2,3 и 4 клас за учебната 2023/2024г

Еднократна помощ за ученици от 1,2,3 и 4 клас за учебната 2023/2024г

Уважаеми родители,уведомяваме Ви за следното:
Всички семейства,чиито деца са записани за първи втори,трети и четвърти клас имат право на еднократна помощ от 300лв за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2023/2024 година .  Сумата се изплаща на два пъти - в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок,ако детето продължава да посещава училище. Средствата се отпускат независимо от доходите при условие,че децата живеят постоянно в странарта.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане"